OVER MIJ

Over mij

Ik ben Linda de Graaf. Ik ben in 1999 afgestudeerd aan de faculteit farmacie in Utrecht. Mijn eerste baan vond ik bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. In de functie van regiocoördinator beoordeelde ik meldingen van bijwerkingen, gaf nascholing over geneesmiddelenbewaking en schreef artikel over opvallende bijwerkingen van geneesmiddelen.

Na vijf jaar heb ik de overstap gemaakt naar de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad. Ik was daar mede verantwoordelijk voor de sectie vakinhoud: het aandragen van onderwerpen en het werven, redigeren en schrijven van artikelen.

In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar de openbare farmacie. Aanvankelijk werkte ik als tweede apotheker in een maatschap. Daarna beheerde ik een apotheek voor een landelijke keten. Voor het Pharmaceutisch Weekblad bleef ik schrijven. In 2013 heb ik besloten het schrijven en werk in de openbare farmacie op een andere manier te combineren, namelijk op freelance basis.